درباره ما

وقتی نوبت به خرید ماوس (یا تلفظ موس که شاید رایج‌تر باشد) گیمینگ می‌رسد، احتمالا شما هم با کلمات و اصطلاحات مختلفی رو‌به‌رو می‌شوید که به نظر پیچیده و مبهم می‌آیند. از سنسورها گرفته تا شتاب، بیشترین سرعت و حتی هماهنگ کردن نورپردازی RGB ماوس با بقیه سیستم. برای اینکه بتوانید بفهمید چه ماوسی برای بازی کردن بهترین است،‌ باید سراغ مدلی بروید که به راحتی در دست جای بگیرد و البته یک ویژگی بسیار مهم آن، رزولوشنش است یا همان DPI. پس ولی CPI چی بود؟

با وجود آنکه بیشتر سازنده‌های ماوس از DPI برای اندازه‌گیری رزولوشن و دقت ماوس استفاده می‌کنند، این سیستم معیار کاملا درستی نیست. اما چون آنقدر در بین مردم رواج پیدا کرده که بیشتر این شرکت‌ها همچنان دقت ماوس‌های خود را با DPI بیان می‌کنند. برای مثال، شرکت لاجیتک از DPI استفاده می‌کند در حالی که شرکت Steelseries اصطلاح درست‌تر CPI را ترجیح می‌دهد. در مورد ماوس‌های گیمینگ، DPI و CPI هر دو به یک چیز اشاره می‌کنند اما اگر بخواهیم فنی‌تر بررسی کنیم، این دو اتفاقا معناهایی کاملا متفاوت دارند.

وقتی نوبت به خرید ماوس (یا تلفظ موس که شاید رایج‌تر باشد) گیمینگ می‌رسد، احتمالا شما هم با کلمات و اصطلاحات مختلفی رو‌به‌رو می‌شوید که به نظر پیچیده و مبهم می‌آیند. از سنسورها گرفته تا شتاب، بیشترین سرعت و حتی هماهنگ کردن نورپردازی RGB ماوس با بقیه سیستم. برای اینکه بتوانید بفهمید چه ماوسی برای بازی کردن بهترین است،‌ باید سراغ مدلی بروید که به راحتی در دست جای بگیرد و البته یک ویژگی بسیار مهم آن، رزولوشنش است یا همان DPI. پس ولی CPI چی بود؟

با وجود آنکه بیشتر سازنده‌های ماوس از DPI برای اندازه‌گیری رزولوشن و دقت ماوس استفاده می‌کنند، این سیستم معیار کاملا درستی نیست. اما چون آنقدر در بین مردم رواج پیدا کرده که بیشتر این شرکت‌ها همچنان دقت ماوس‌های خود را با DPI بیان می‌کنند. برای مثال، شرکت لاجیتک از DPI استفاده می‌کند در حالی که شرکت Steelseries اصطلاح درست‌تر CPI را ترجیح می‌دهد. در مورد ماوس‌های گیمینگ، DPI و CPI هر دو به یک چیز اشاره می‌کنند اما اگر بخواهیم فنی‌تر بررسی کنیم، این دو اتفاقا معناهایی کاملا متفاوت دارند.

وقتی نوبت به خرید ماوس (یا تلفظ موس که شاید رایج‌تر باشد) گیمینگ می‌رسد، احتمالا شما هم با کلمات و اصطلاحات مختلفی رو‌به‌رو می‌شوید که به نظر پیچیده و مبهم می‌آیند. از سنسورها گرفته تا شتاب، بیشترین سرعت و حتی هماهنگ کردن نورپردازی RGB ماوس با بقیه سیستم. برای اینکه بتوانید بفهمید چه ماوسی برای بازی کردن بهترین است،‌ باید سراغ مدلی بروید که به راحتی در دست جای بگیرد و البته یک ویژگی بسیار مهم آن، رزولوشنش است یا همان DPI. پس ولی CPI چی بود؟

با وجود آنکه بیشتر سازنده‌های ماوس از DPI برای اندازه‌گیری رزولوشن و دقت ماوس استفاده می‌کنند، این سیستم معیار کاملا درستی نیست. اما چون آنقدر در بین مردم رواج پیدا کرده که بیشتر این شرکت‌ها همچنان دقت ماوس‌های خود را با DPI بیان می‌کنند. برای مثال، شرکت لاجیتک از DPI استفاده می‌کند در حالی که شرکت Steelseries اصطلاح درست‌تر CPI را ترجیح می‌دهد. در مورد ماوس‌های گیمینگ، DPI و CPI هر دو به یک چیز اشاره می‌کنند اما اگر بخواهیم فنی‌تر بررسی کنیم، این دو اتفاقا معناهایی کاملا متفاوت دارند.

وقتی نوبت به خرید ماوس (یا تلفظ موس که شاید رایج‌تر باشد) گیمینگ می‌رسد، احتمالا شما هم با کلمات و اصطلاحات مختلفی رو‌به‌رو می‌شوید که به نظر پیچیده و مبهم می‌آیند. از سنسورها گرفته تا شتاب، بیشترین سرعت و حتی هماهنگ کردن نورپردازی RGB ماوس با بقیه سیستم. برای اینکه بتوانید بفهمید چه ماوسی برای بازی کردن بهترین است،‌ باید سراغ مدلی بروید که به راحتی در دست جای بگیرد و البته یک ویژگی بسیار مهم آن، رزولوشنش است یا همان DPI. پس ولی CPI چی بود؟

با وجود آنکه بیشتر سازنده‌های ماوس از DPI برای اندازه‌گیری رزولوشن و دقت ماوس استفاده می‌کنند، این سیستم معیار کاملا درستی نیست. اما چون آنقدر در بین مردم رواج پیدا کرده که بیشتر این شرکت‌ها همچنان دقت ماوس‌های خود را با DPI بیان می‌کنند. برای مثال، شرکت لاجیتک از DPI استفاده می‌کند در حالی که شرکت Steelseries اصطلاح درست‌تر CPI را ترجیح می‌دهد. در مورد ماوس‌های گیمینگ، DPI و CPI هر دو به یک چیز اشاره می‌کنند اما اگر بخواهیم فنی‌تر بررسی کنیم، این دو اتفاقا معناهایی کاملا متفاوت دارند.

جهت ثبت سفارش و مشاوره رایگان کلیک کنید
021 88 88 80 58